Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 4. 2013


č. 199/RMČ/2013


k pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 745, ul. Maňákova, Černý Most (bývalá internetová kavárna)Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


odstoupení vítězného uchazeče Prev - Centrum s. r. o., se sídlem Na Lepším 1262/6, Praha 4 z výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 745, ul. Maňákova, Černý Most

II. s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí - Centrum Slunečnice, středisko Diakonie CB, se sídlem Mansfeldova 801/4, Praha 9


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. seznámit spol. Centrum Slunečnice, středisko Diakonie s rozhodnutím Rady městské části Praha 14 ve věci výběru uchazeče k záměru na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 745, ul. Maňákova, Černý Most

2. prostřednictvím Správy majetku Praha 14, a. s. zajistit projednání návrhu nájemní smlouvy a následně předložit Radě městské části Praha 14 návrh k uzavření nájemní smlouvy se spol. Centrum Slunečnice, středisko Diakonie CB, se sídlem Mansfeldova 801/4, Praha 9

T: 30. 4. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI