Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 4. 2013


č. 203/RMČ/2013


k návrhu na podání žádosti o svěření pozemků využívaných MŠ Obláček, Šebelova ul., Černý Most, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy MČ Praha 14Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s nabytím pozemků (příloha č. 3) užívaných MŠ Obláček, Šebelova ul., Černý Most, do svěřené správy městské části Praha 14

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit předložení návrhu k podání žádosti o svěření pozemků využívaných MŠ Obláček, Šebelova ul., Černý Most, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy MČ Praha 14 na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

T: 14. 5. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI