Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 4. 2013


č. 204/RMČ/2013


k podaným žádostem o svěření majetku z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy MČ Praha 14Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o podaných žádostech o svěření majetku z vlastnictví hl. m. Prahy


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit předložení návrhu k obnovení žádosti o svěření pozemků (příloha č. 3) do svěřené správy MČ Praha 14 na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14


T: 14. 5. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI

 

 

příloha č. 3

Seznam pozemků k obnovení žádosti o svěření nebo odnětí
nemovitého majetku do (ze) správy MČ Praha 14

parc. č. č.p. k. ú. poznámka
232/147
Černý Most příjezdová cesta ke Skateparku
1072/193
Hloubětín zeleň mezi ulicemi Kolbenova a Zelenečská
78/1
Hloubětín plochy využívané MŠ Šestajovická
část 78/2
Hloubětín
svěření a odnětí
po rekonstrukci
Broumarské

Kyje rekonstrukce Broumarské
73/2
Černý Most Sparta Černý Most
73/4
Černý Most
73/6
Černý Most
118/1
Černý Most
118/2
Černý Most
118/3
Černý Most
1/4 LV 4845
Černý Most odnětí podílu ve správě MČ Prahy 14,
vlastníkem celku je HMP