Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 276/RMČ/2013


k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce k projektu "Energetická úspora budovy MŠ Chvaletická a Energetická úspora MŠ Štolmířská", zadávané formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném zněníRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce k projektu "Energetická úspora budovy MŠ Chvaletická a Energetická úspora MŠ Štolmířská", zadávané formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění


II. r o z h o d l a


na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče IMOS Brno, a.s., IČ 253 22 257, k veřejné zakázce na stavební práce k projektu "Energetická úspora budovy MŠ Chvaletická a Energetická úspora MŠ Štolmířská", zadávané formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku na stavební práce k projektu "Energetická úspora budovy MŠ Chvaletická a Energetická úspora MŠ Štolmířská", zadávané formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s rozhodnutím zadavatele

T: 20. 5. 2013
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ