Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 278/RMČ/2013


ke jmenování Mgr. Jiřího Barteka do funkce ředitele Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 na období 6 let od 1. 6. 2013



Rada městské části Praha 14



I. j m e n u j e


Mgr. Jiřího Barteka do funkce ředitele Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 na období 6 let od 1. 6. 2013

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit podpis jmenovací listiny

T: 27. 5. 2013



















Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14



Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, KT - personální odd., ZŠ Šimanovská