Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 282/RMČ/2013


k podání informace o povinnosti zajistit přístřeší na základě uplynutí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 769, Rochovská ul., Praha 9Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o povinnosti zajistit přístřeší na základě uplynutí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 769, Rochovská ul., Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. s o u h l a s í


s poskytnutím přístřeší formou bytu č. 12 v č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 na základě

uplynutí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 769, Rochovská ul., Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat SMP- 14, a. s. o zajištění přístřeší formou bytu v č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9


T: 30. 6. 2013
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS