Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 285/RMČ/2013


k návrhu na revokaci usnesení č. 206/RMČ/2013 ze dne 22. 4. 2013Rada městské části Praha 14I. r e v o k u j e


v plném rozsahu usnesení č. 206/RMČ/2013 ze dne 22. 4. 2013 o podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zákoníku


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat Správu majetku Praha 14, a. s. o revokaci usnesení č. 206/RMČ/2013 ze dne 22. 4. 2013

T: 30. 6. 2013


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS