Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 286/RMČ/2013


k návrhu na postoupení pohledávekRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s postoupením pohledávek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit postoupení pohledávek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: průběžně

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, OŘEŠ