Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 287/RMČ/2013


k žádosti na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 24 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 24 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou 1 rok, od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 24 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou 1 rok, od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014

T: 31. 5. 2013
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most s. r. o., podnájemce