Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 288/RMČ/2013


k žádosti na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou 1 měsíc, od 1. 7. 2013 do 31. 7. 2013 bez možnosti dalšího prodloužení s nájemným ve výši 80,14 Kč/m 2/měsíc dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou 1 měsíc, od 1. 7. 2013 do 31. 7. 2013 bez možnosti dalšího prodloužení s nájemným ve výši 80,14 Kč/m 2/měsíc

T: 30. 6. 2013


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most s. r. o., podnájemce