Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 289/RMČ/2013


k návrhu na souhlas s vybudováním soc. zařízení pro veřejnost a s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu na nebytové prostory v 1. až 4. nadzemním podlaží objektu č. p. 844 ulice Gen. Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s vložením investice MČ Praha 14 do vybudování sociálního zařízení pro veřejnost
v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 844 ulice Gen. Janouška, Praha 9 k provozu
kanceláří Úřadu práce České republiky


2. s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.j.: 12/SMP/08
ze dne 30. 12. 2008 v 1. až 4. nadzemním podlaží objektu č. p. 844 ul. Gen. Janouška, Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu č.j.: 12/SMP/08 na nebytové prostory v 1. až 4. nadzemním podlaží objektu č. p. 844 ul. Gen. Janouška, Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


T: 31. 7. 2013
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI