Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 291/RMČ/2013


k návrhu na změnu organizační struktury kanceláře tajemníka a odboru právních a kontrolních činnostíRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


změnu organizační struktury kanceláře tajemníka a odboru právních a kontrolních činností ode dne 1. 6. 2013


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení


T: 1. 6. 2013Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT - PO, vedoucí odborů