Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 292/RMČ/2013


k návrhu na změnu projektu v grantovém řízeníRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se změnou projektu Hudba na hladině


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


seznámit žadatele s usnesením Rady městské části Praha 14


T: ihned
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS - OSPK