Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 293/RMČ/2013


k návrhu na vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 v oblasti: Program J5 - podpora MČ v sociální oblasti pro rok 2013Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


vyhlášení grantového programu městské části Praha 14 v oblasti: Program J5 - podpora MČ v sociální oblasti v celkové výši 393.000 Kč pro rok 2013 za podmínek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. zajistit vyhlášení grantů městské části Praha 14 na úřední desce, vývěskách a internetových stránkách městské části Praha 14 a městské části Praha - Dolní Počernice

T: 27. 5. 2013

2. předložit návrh na pověření grantové komise rozšířené o dva zástupce městské části Praha - Dolní Počernice v souladu s podmínkami hl. m. Prahy pro účely grantového programu v sociální oblasti pro rok 2013

T: 30. 6. 2013
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ