Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 294/RMČ/2013


k návrhu na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013

schválený rozpočet

příjmy 206.238,00 tis. Kč

výdaje 286.005,20 tis. Kč

financování 79.767,20 tis. Kč

rozpočet po 5. rozpočtovém opatření k 29. 4. 2013

příjmy 211.868,70 tis. Kč

výdaje 308.053,80 tis. Kč

financování 96.185,10 tis. Kč

rozpočet po 6. rozpočtovém opatření k 15. 5. 2013

příjmy 213.034,70 tis. Kč

výdaje 309.219,80 tis. Kč

financování 96.185,10 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 27. 8. 2013

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ