Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 295/RMČ/2013


k návrhu na souhlas s prominutím nájemného za užívání sálu a AV techniky v Kulturním domě, Šimanovská č. p. 47, Praha 9 - Kyje k pořádání dvou akcí s veřejností - "Veřejné setkání v rámci komunitního plánování sociálních služeb"Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s prominutím nájemného za užívání sálu a AV techniky v Kulturním domě, Šimanovská č. p. 47, Praha 9 - Kyje k pořádání akcí s veřejností - "Veřejné setkání v rámci komunitního plánování sociálních služeb"


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


informovat MgA. Davida Kašpara, ředitele PO Praha 14 kulturní o odsouhlasení prominutí nájemného za užívání sálu a AV techniky v Kulturním domě, Šimanovská 47, Praha 9 - Kyje k pořádání akcí s veřejností - "Veřejné setkání v rámci komunitního plánování sociálních služeb"


T: 31. 5. 2013Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, KS OÚR, PO Praha 14 kulturrní