Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 296/RMČ/2013


k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o realizaci sociálně integrační aktivity v sociálně vyloučených komunitách na území městské části Praha 14 v rámci státní účelové dotace "Program prevence kriminality 2013"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


návrh na uzavření smlouvy o realizaci sociálně integrační aktivity v sociálně vyloučených komunitách na území městské části Praha 14 v rámci státní účelové dotace "Program prevence kriminality 2013", mezi městskou částí Praha 14 a občanským sdružením Komunitní centrum Chánov dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit podpis smlouvy dle přílohy č. 1


T: 24. 5. 2013

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ