Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 297/RMČ/2013


k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi Českou spořitelnou a. s. a městskou částí Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi Českou spořitelnou a. s. a městskou částí Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření darovací smlouvy mezi Českou spořitelnou a. s. a městskou částí Praha 14


T: 31. 5. 2013Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OPKČ, OŘEŠ, ODOP