Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 298/RMČ/2013


k žádosti o finanční příspěvek beachvolejbalového týmu Bonnerová - HermannováRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč beachvolejbalovému týmu Bonnerová - Hermannová


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

T: 31. 5. 2013
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ, OSPK, KS OÚR