Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 299/RMČ/2013


k návrhu na jmenování nových členů Strategického týmu pro řízení a rozvoj (STRR)Rada městské části Praha 14I. j m e n u j e


1. Mgr. Evu Koplíkovou, vedoucí odboru právních a kontrolních činností členkou Strategického týmu pro řízení a rozvoj (STRR), za oblast kontroly


2. Ing. Evu Bažilovou, ředitelku SMP- 14, a. s. členkou Strategického týmu pro řízení a rozvoj (STRR), za oblast bytové politiky


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


informovat Mgr. Evu Koplíkovou a Ing. Evu Bažilovou o jmenování do STRR

T: 31. 5. 2013

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: členové STRR