Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 300/RMČ/2013


k návrhu na uzavření smlouvy s Ing. arch. Kristinou Ullmannovou, Jiřinková 7,

Praha 10 na zajištění sekretáře při veřejné urbanistické soutěži o návrhRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy s Ing. arch. Kristinou Ullmannovou, Jiřinková 7, Praha 10 na zajištění sekretáře při veřejné urbanistické soutěži o návrh


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


uzavřít smlouvu s Ing. arch. Kristinou Ullmannovou, Jiřinková 7, Praha 10 na zajištění sekretáře při veřejné urbanistické soutěži o návrh


T: 25. 5. 2013

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OPKČ