Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 301/RMČ/2013


k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na úpravu územního plánu hl. m. Prahy pozemku parc. č. 232/222, 232/225 a dalších pozemků v k. ú. Černý Most při ul. Bryksova - míry využití území z OB-B na OB-C, z SV-B na SV-C a z SV-C na SV-DRada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s podnětem na úpravu územního plánu hl. m. Prahy pozemku parc. č. 232/222, 232/225 a dalších pozemků v k. ú. Černý Most při ul. Bryksova - míry využití území z OB-B na OB-C, z SV-B na SV-C a z SV-C na SV-D


II. d o p o r u č u j e


provedení úpravy územního plánu hl. m. Prahy pozemku parc. č. 232/222, 232/225 a dalších pozemků v k. ú. Černý Most při ulici Bryksova dle předloženého podnětu na úpravu ÚPn


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


1. sdělit stanovisko městské části Praha 14 obchodní společnosti CANABA Development, s. r. o.

T: 31. 5. 2013


2. postoupit podnět na úpravu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pořizovateli územně plánovací dokumentace MHMP - odboru územního plánu

T: 31. 5. 2013


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR