Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 302/RMČ/2013


k návrhu Memoranda o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností CANABA Development, s. r. o., Štětkova 1001/5, Praha 4Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


Memorandum o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností CANABA Development, s. r. o., Štětkova 1001/5, Praha 4 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


podepsat Memorandum o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností CANABA Development, s. r. o., Štětkova 1001/5, Praha 4 dle bodu I. tohoto usnesení


T: 31. 5. 2013
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OPKČ