Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 303/RMČ/2013


k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Z© Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce podhledů v 1. PP a 1. NP"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o průběhu veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Z© Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce podhledů v 1. PP a 1. NP"


II. r o z h o d l a


v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnějąí nabídky podle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "Z© Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce podhledů v 1. PP a 1. NP"

T: 28. 5. 2013


2. zajistit uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 14 a uchazečem, který se umístil na prvním místě - firmou Komont, spol. s r. o., Hornokrčská 651/27, 140 00 Praha 4, IČ 480 34 070

T: 28. 6. 2013Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘE©