Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 305/RMČ/2013


k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Rozšíření dětského hřiště v ulici Vybíralova č. p. 969"Rada městské části Praha 14I. r o z h o d l a


v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci akce "Rozšíření dětského hřiště v ulici Vybíralova č. p. 969" uzavřít smlouvu o dílo s obchodní společností Hřiště, s. r. o., IČ: 28354303 se sídlem Zábrdovická 2, 615 00 Brno


II. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "Rozšíření dětského hřiště v ulici Vybíralova č.p. 969"

T: 31. 5. 2013


2. zajistit uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 14 a výše uvedeným uchazečem

T: 31. 5. 2013


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: ODOP, OPKČ