Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 306/RMČ/2013


k návrhu na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí"


II. r o z h o d l a


o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí"


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí" s rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího řízení

T: 24. 5. 2013

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ