Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 309/RMČ/2013


k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "M© Vybíralova č. p. 967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most - sanace nákladních výtahů"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "M© Vybíralova č. p. 967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most - sanace nákladních výtahů"


II. j m e n u j e


hodnotící komisi k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "M© Vybíralova č. p. 967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most - sanace nákladních výtahů", jejíľ členové jsou uvedeni v příloze č. 3 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "M© Vybíralova č. p. 967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most - sanace nákladních výtahů"

T: 27. 5. 2013


2. seznámit členy hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "M© Vybíralova č. p. 967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most - sanace nákladních výtahů" s jejich jmenováním

T: 27. 5. 2013

3. seznámit Radu městské části Praha 14 s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu "M© Vybíralova č. p. 967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most - sanace nákladních výtahů"

T: 17. 6. 2013


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘE©, členové komise