Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 310/RMČ/2013


k nadlimitní veřejné zakázce na služby "Realizace e-Governmentu pro Prahu 14"

zadané v otevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkáchRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


prodloužení lhůty k podání nabídek v rámci veřejné zakázky "Realizace e-Governmentu pro Prahu 14" a úpravou výše bankovní záruky uvedené v návrhu smlouvy o realizaci e-Governmentu, který je součástí zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce - příloha č. 1 pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit úpravu lhůty k podání nabídek a provést s tím související úpravu znění zadávací dokumentace

T: 25. 5. 2013
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: KT, OŘEŠ, OPKČ