Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 311/RMČ/2013


k žádosti na udělení souhlasu s uvedením bytu č. 14, městské části Praha 14, Rochovská 764/22, Praha 9 jako sídla firmyRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uvedením bytu č. 14 městské části Praha 14, užívaného Wolfgangem Šarochem, bydlištěm Rochovská 764/22, Praha 9, jako sídla firmy fyzické osoby (OSVČ) Wolfgang Šaroch IČ: 13929925


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


sdělit stanovisko Rady městské části Praha 14 panu Wolfgangu Šarochovi


T: 5. 6. 2013Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, SMP- 14, a. s.