Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 314/RMČ/2013


k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 946/1 o výměře cca 650 m 2 k vybudování a zajištění provozu veřejného dětského hřištěRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se zveřejněním záměru a následným uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 946/1 o výměře cca 650 m 2 k vybudování a zajištění provozu veřejného dětského hřiště se společností Hocher, s. r. o., se sídlem Tálínská 1312, Praha 9, provozovatelem restaurace U Eriky


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 946/1 o výměře cca 650 m 2 k vybudování a zajištění provozu veřejného dětského hřiště se společností Hocher, s. r. o.


T: 1. 6. 2013Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI