Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 315/RMČ/2013


ke směně pozemku parc. č. 2716/2 za část pozemku parc. č. 13 o stejné výměře, vše v k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se směnou pozemku v k. ú. Kyje parc. č. 2716/2 o výměře 201 m 2 za část o stejné výměře z pozemku parc. č. 13 z majetku Bc. Ivany Zemanové, bytem Za Školou 726/13, Praha 9


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit zveřejnění záměru na směnu pozemku v k. ú. Kyje parc. č. 2716/2 o výměře 201 m 2 za část o stejné výměře z pozemku parc. č. 13 z majetku Bc. Ivany Zemanové, bytem Za Školou 726/13, Praha 9

T: 31. 5. 2013


2. zajistit předložení návrhu směnné smlouvy na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

T: 27. 8. 2013


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI