Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 316/RMČ/2013


k návrhu na uzavření dodatku darovací smlouvy se společností PMS, spol. s r. o.Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku darovací smlouvy sjednané se společností PMS, spol. s r. o., se sídlem Za Bažantnicí 51, Poděbrady, dojednávajícího změnu účelu využití darovaných finančních prostředků a prodloužení lhůty k využití daru

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku k darovací smlouvě se společností PMS, spol. s r. o.


T: 15. 6. 2013Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI