Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 317/RMČ/2013


k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. j. 99/OSM/0124 na pronájem části střechy bytového domu Kardašovská 670/15, Praha 9, za účelem úpravy stávajícícho telekomunikačního zařízeníRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se zveřejněním záměru a následným uzavřením dodatku č. 4 nájemní smlouvy č. j. 99/OSM/0124 na pronájem části střechy bytového domu č. p. 670 v ulici Kardašovská, k. ú. Hloubětín, Praha 9, za účelem úpravy stávajícího telekomunikačního zařízení se společností Vodafone Czech Republic, a. s., Vinohradská 167, Praha 10


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


  1. zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření dodatku č. 4 nájemní smlouvy č. j. 99/OSM/0124 se společností Vodafone Czech Republic a. s.
  2. seznámit spol. Vodafone Czech Republic a. s. s rozhodnutím Rady MČ Praha 14

T: 17. 6. 2013


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI