Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 318/RMČ/2013


k návrhu na uzavření smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení a smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se zamýšleným šikmým stáním ve Vlčkově uliciRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s uzavřením smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení


2. s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene uložení teplovodu do pozemku parc. č. 89 a parc. č. 92, k. ú. Černý Most


se společností Pražská teplárenská, a. s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, v souvislosti s vybudováním šikmých parkovacích míst v ulici Vlčkova, na Černém Mostě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření


1. smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení se společností Pražská teplárenská, a. s.

T: 30. 6. 2013


2. smlouvy o zřízení věcného břemene uložení teplovodu do pozemku parc. č. 89 a parc. č. 92, k. ú. Černý Most se společností Pražská teplárenská, a. s.

T: 30. 6. 2013
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI