Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2013


č. 319/RMČ/2013


k revokaci usnesení č. 616/RMČ/2012 k umístění tlakové stanice k posílení vody ve stávající vodovodní sítiRada městské části Praha 14

 1. r e v o k u j e
  usnesení č. 616/RMČ/2012 k umístění tlakové stanice k posílení vody ve stávající vodovodní síti na pozemek parc. č. 2788/1, k. ú. Kyje, ulice Lipnická
 2. s o u h l a s í

  s umístěním tlakové stanice k posílení vody ve stávající vodovodní síti na pozemek parc. č. 2574/10, k. ú. Kyje
 3. u k l á d á
  Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14

  zajistit seznámení stavebníka společnost Ekospol, a. s., IČ 63999854, se sídlem Dukelských Hrdinů 19, Praha 7, s rozhodnutím Rady MČ Praha 14

T: 30. 5. 2013


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OSMI