Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 355/RMČ/2013


k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok

T: 31. 8. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, nájemce