Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 359/RMČ/2013


k žádosti o odprodej bytových jednotek v objektu č. p. 491-493, Krylovecká ul., Praha 9 a pozemků parc. č. 566/2, 566/3 a 566/4 v k. ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném zněníRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


se záměrem na odprodej bytových jednotek v objektu č. p. 491, 492 a 493, Krylovecká ul., Praha 9 a pozemků parc. č. 566/2, 566/3 a 566/4 v k. ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele a Zastupitelstvo městské části Praha 14 o nesouhlasu Rady městské části Praha 14 s odprodejem bytových jednotek v objektu č. p. 491-493, Krylovecká ul., Praha 9 a pozemků parc. č. 566/2, 566/3 a 566/4 v k. ú. Hloubětín do osobního vlastnictví

T: 9/2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, žadatelé