Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 360/RMČ/2013


k návrhu na souhlas s umístěním sídla společnosti do nebytových prostor v objektu č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s umístěním sídla společnosti do nebytových prostor o výměře 87,50 m 2 v objektu č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o odsouhlasení umístění sídla společnosti do nebytových prostor v objektu č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9

T: 30. 6. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI, nájemce