Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 361/RMČ/2013


k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu č. j. 14/SMP/13 na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o nájmu č. j. 14/SMP/13 na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. uzavření nájemní smlouvy č. j. 14/SMP/13 na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


T: 30. 6. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI, nájemce