Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 362/RMČ/2013


k návrhu na schválení pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 669, ul. Kardašovská, Praha 9 s účastníky výběrového řízení dle schváleného pořadíRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s pronájmem nebytových prostor v objektu č. p. 669, ul. Kardašovská, Praha 9 s účastníky výběrového řízení dle schváleného pořadí nabídek, s panem Van Thieu Nguyen umístěném na prvním místě, případně s panem Van Dai Cao umístěném na místě druhém, pokud nebude uzavřena smlouva s účastníkem umístěném na místě prvním

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 669, ul. Kardašovská, Praha 9 s účastníky výběrového řízení dle schváleného pořadí nabídek


T: 15. 7. 2013


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI