Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 363/RMČ/2013


k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke stávající nájemní smlouvě č. j. 05/SMP/12 uzavřené dne 17. 5. 2012 na využití nebytových prostor v budově č. p. 671, ulice Kardašovská, k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku č. 1 ke stávající nájemní smlouvě č. j. 05/SMP/12 uzavřené dne 17. 5. 2012 na využití nebytových prostor v budově č. p. 671, ulice Kardašovská, k. ú. Hloubětín se společností GEKON spol. s r. o., se sídlem Chalupkova 1367/1, Praha 4 v případě že MČ Praha 14 neobdrží ke zveřejněnému záměru žádné podněty, návrhy a připomínky


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. uzavření dodatku č. 1 ke stávající nájemní smlouvě č. j. 05/SMP/12 uzavřené dne 17. 5. 2012 na využití nebytových prostor v budově č. p. 671, ulice Kardašovská, k. ú. Hloubětín

T: 30. 6. 2013


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI, OŘEŠ