Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 364/RMČ/2013


k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládanou společnost do nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s umístěním sídla pro nově zakládanou společnost do nebytových prostor o výměře 55,87 m 2 v 2. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o odsouhlasení umístění sídla pro nově zakládanou společnost do nebytových prostor v 2. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9


T: 30. 6. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI, nájemce