Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 366/RMČ/2013


k návrhu na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., za rok 2012Rada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady Správy majetku Praha 14, a.s.


I. s c h v a l u j e


1. Výroční zprávu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2012


2. účetní závěrku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2012


II. u k l á d á

představenstvu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.


zveřejnit Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2012 v souladu s příslušnými právními předpisy

T: 30. 6. 2013


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: Ing. Mgr. Lucie Svobodová, předsedkyně představenstva SMP- 14, a. s.

Ing. Eva Bažilová, ředitelka SMP- 14, a. s.