Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 370/RMČ/2013


k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru ve výši 20.000 Kč od společnosti Landia Management, s. r. o. na likvidaci škod způsobených povodněmiRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s přijetím finančního daru ve výši 20.000 Kč od společnosti Landia Management, s. r. o. na likvidaci škod způsobených povodněmi


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření darovací smlouvy mezi společností Landia Management, s. r. o. a městskou částí Praha 14

T: 26. 6. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ