Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 371/RMČ/2013


k návrhu na přijetí darů pro losování cen na akci "Dětské fórum" pořádané dne 22. 5. 2013 a "Fórum Zdravé městské části Praha 14" pořádané dne 28. 5. 2013Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


přijetí darů poskytnutých pro losování cen na akci "Dětské fórum" pořádané dne 22. 5. 2013 a "Fórum Zdravé městské části Praha 14" pořádané dne 28. 5. 2013


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření darovacích smluv

T: 30. 6. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OSPK, OPKČ