Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 372/RMČ/2013


k žádosti o finanční příspěvek SK Karate Shotokan Neratovice - HloubětínRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.000 Kč SK Karate Shotokan Neratovice - Hloubětín


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

T: 28. 6. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ, KS - OSPK