Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 374/RMČ/2013


k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Vídně v RakouskuRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


zahraniční pracovní cestu paní Daně Emě Hruškové, pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 do města Vídeň v Rakousku v termínu 19.- 21. 6. 2013 v rámci projektu "Dobrá praxe evropských metropolí" realizovaného o. s. Slovo 21Bc. Radek Vondra Ing. Mgr. Lucie Svobodová

starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OHS