Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 375/RMČ/2013


k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 a p. Miroslavem Tichým a p. Jaroslavem Rytinou (DELTA FITNESS SDRUŽENÍ) na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 964 v ul. VybíralovaRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy mezi Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 a p. Miroslavem Tichým a p. Jaroslavem Rytinou (DELTA FITNESS SDRUŽENÍ) na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 964 v ul. Vybíralova


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


informovat PaedDr. Petra Skalského, CSc., ředitele ZŠ Vybíralova o vyslovení souhlasu k uzavření nájemní smlouvy mezi Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 a p. Miroslavem Tichým a p. Jaroslavem Rytinou (DELTA FITNESS SDRUŽENÍ) na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 964 v ul. Vybíralova

T: 1. 7. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Vybíralova, OPKČ