Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 377/RMČ/2013


k návrhu na zařazení investičních akcí a požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 a střednědobého výhledu do roku 2019 do modulu PRO - GINISRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. přehled investičních akcí a požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 do modulu PRO - GINIS dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


2. aktualizaci investičních akcí střednědobého výhledu v modulu PRO - GINIS dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit pořízení a předání dat návrhu rozpočtu na rok 2014 a aktualizaci původních požadavků střednědobého výhledu on-line cestou přímo v modulu PRO - GINIS na MHMP


T: 15. 8. 2013


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ, ODOP, OHS, KT-OIT