Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 380/RMČ/2013


k návrhu na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce "ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí", zadané ve zjednodušeném podlimitním řízeníRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce "ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí", zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení

II. r o z h o d l a


o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce "ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí", zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit seznámení uchazeče o veřejnou zakázku "ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí", zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího řízení


T: 21. 6. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ, OPKČ